Hopp med rotation 360 grader

Kan du från stillastående position rotera 360 grader runt med hjälp av ett hopp? Fötterna ska efter rotation landa på samma plats som du startade.