Från sittande till stående

Sätt dig på rumpan och ställ dig sedan upp utan att någon annan kroppsdel än rumpan och fötterna rör golvet