En go-to lektion

En del upplägg på lektioner är ofta funktionella i alla grupper man har. Dessa lektioner som vi återanvänder, utvecklar och förbättrar är vi också trygga med vilket gör att vi kan fokusera på de elever som behöver mest uppmärksamhet och stöd. Min ”go-to-lektion” bygger på parövningar med fokus på både samarbete, utmaning och lite styrka. Lektionen avslutas med att bygga pyramider (acrosport) och dessa övningar kan genomföras i par eller grupp.

Kanske fungerar denna lektion för er…. testa gärna!