Här hittar du nytt och aktuellt kring bl.a. forskning och metoder för att minska stillasittandet. Följ gärna bloggen

  • Ny pulsstudie – Bara sju minuter kan ge stor effekt
  • WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet 5-17 år
  • Så mycket sitter vi ner fördelat på ålder
  • Vardagsmotionens oanade effekter
  • Sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg
  • Promenader innan nationella proven – så tycker eleverna