Träna rytmfigurer

  1. Klappa varje rytmfigur enligt bilderna
  2. Träna på stegen i dansen (4 olika rytmfigurer i samma dans – se video)
Varje steg motsvarar en rytmfigur